Informace pro pacienty

Vážení pacienti,

snažíme se vám poskytovat co nejlepší péči, kterou bychom si představovali i sami pro sebe, a proto neustále hledáme další možné postupy a ošetření, které by toto splňovaly.

Standard, který drží, garantují a proklamují české zdravotní pojišťovny, je podle našich znalostí a zkušeností velmi nedostačující, a proto se snažíme uplatňovat takové postupy a ošetření, které jsou na úrovni dnešních poznatků stomatologie a které mohou z dlouhodobého hlediska obstát a zaručit Vám co nejdelší zdraví Vašich zubů a komfortu jejich funkcí, tak jak je to jen v daných podmínkách možné.

Není to ovšem jen v ošetření samotném či použití jiných materiálů, ale ve spolupráci lékaře a pacienta samotného, jehož péče o svůj chrup hraje velmi významnou roli. Pečovat o chrup není tak snadné jak se zdá a nikdo se tuto dovednost nenaučí sám. Ani lékař ne.

Standardní záruku na výplně a protetické práce držíme 6 měsíců, pokud se nejedná o vadu protetického výrobku způsobenou laboratoří.

Prodlouženou záruku na výplně 3 roky a na protetické výrobky 6 let poskytujeme pouze na základě dlouhodobého sledování a záznamu indexu hygieny dutiny ústní a paradontálního indexu v kartě pacienta a to v průběhu celých 3 resp. 6-ti let.

Nebudou-li indexy hygieny dostačující, nemůžeme Vám garantovat trvanlivost ošetření a zároveň ošetření můžeme provádět pouze jako paliativní (tj. dočasně odstraňující bolest či jiný problém).